(Slovenščina) Članstvo

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Član ali članica društva (v nadaljevanju: član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki deluje na področju sinologije ali želi aktivno sodelovati pri društvenih dejavnostih in s svojo aktivnostjo podpirati društvene cilje in naloge. Člani so lahko tudi mladoletni. Pod enakimi pogoji kot osebe z državljanstvom Republike Slovenije lahko postanejo člani društva tudi osebe s tujim državljanstvom.

Kdor želi postati član društva, mora društvu oziroma sekretariatu predložiti pristopno izjavo, s katero izrazi, da želi prostovoljno postati član ter se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in letno plačeval članarino.

Članstvo traja eno koledarsko leto do 1. februarja v novem koledarskem letu. Če član po pisnem opominu ne plača članarine, se ga po 1. marcu črta s seznama članov, vse dokler ponovno ne plača članarine za novo koledarsko leto.

Društvo pozna štri tipe članstva:

  • Član/ica sinolog/inja (v nadaljevanju: sinolog) je lahko vsaka fizična oseba, ki društvu oziroma sekretariatu izkaže, da je na Univerzi v Ljubljani diplomirala, magistrirala ali doktorirala iz sinologije. Sekretariat pregleduje in potrjuje tudi ustreznost vseh tistih fizičnih oseb, ki so izobrazbo iz sinologije ali primerljive stroke pridobile na drugi instituciji.

  • Član/ica študent/ka (v nadaljevanju: študent) lahko postane vsaka fizična oseba, ki v času včlanitve ali plačila članarine društvu posreduje veljaven status študenta na Univerzi v Ljubljani. Študent ima dolžnost, da ob novem akademskem letu v primeru prenehanja statusa študenta na Univerzi v Ljubljani društvo o tem obvesti. Ob neizpolnjevanju študijskih pogojev študent preide med redne člane, razen če sekretariatu posreduje potrdilo, da je postal sinolog ali sinologinja. Študentom in študentkam, ki so prvič vpisani v v prvi letnik katerekoli dodiplomske študijske smeri na Univerzi v Ljubljani, t.j. brucem in bruckam, ni potrebno plačati članarine.

  • Redni član ali članica (v nadaljevanju: redni član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki ne ustreza pogojem za člana študenta ali sinologa vendar izkazuje interes za delovanje na področju sinologije. Redni člani so lahko tudi mladoletne osebe. Če k društvu želi pristopiti mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, mora pristopno izjavo podpisati njen zakoniti zastopnik, za mladoletne osebe med sedmim in petnajstim letom pa mora pred vstopom zakoniti zastopnik podati pisno soglasje.

  • Častni član ali članica lahko postane katerakoli oseba ustreznih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila društvu usluge in pokazala delovne uspehe pri pospeševanju osnovnih dejavnosti društva. Častno članstvo lahko predlaga katerikoli organ društva, potrjuje pa ga lahko le zbor z dvotretjinsko večino.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close