(Slovenščina) Razpis kandidatur za organe društva 2020/21

Sinološko društvo Yuan odpira kandidature za mesta v organih društva v letu 2020/21, ki bodo voljene na občnem zboru predvidoma 18. decembra. Za lažjo orientacijo si lahko predloge za nove organe ogledate spodnjem v organigramu:

organigram-yuan

Iščemo kandidate za naslednje funkcije:

Opisane funkcije v organih društva so opremljene s kratkim opisom zadolžitev:

[predlogi za nove organe oziroma zadolžitve so v oglatih oklepajih],
prečrtane zadolžitve nameravamo ukinili s sprejetjem novega statuta.

a) PREDSEDNIKA [član senata]

vodi in usmerja delovanje društva med občnima zboroma, t.j. letno sklicuje občni zbor
zastopa društvo pred organi Republike Slovenije in drugimi organizacijami,
nosilec društvenih žigov in bančnega računa,
podpisuje listine,
[odloča v disciplinskem postopku],
vodi upravni odbor*.

* obrazložitev: Po trenutno veljavnem statutu je predsednik društva hkrati tudi predsednik upravnega odbora in skrbi za izvajanje letnega načrta društva. Zaradi kontinuitete v društvu predlagamo, da se predsednika preseli v organ poimenovan senat, kjer bi se lahko posvetil zastopstveni funkciji v društvu. S tem ne bi imel drugih zadolžitev kot ohranjanje stabilnosti društva kot nevladne organizacije. Z novim statutom bi formalne zadeve za predsednika urejal sekretariat (tajnik [sekretar] in [cenzor]), za izvrševanje letnega načrta pa bi skrbel upravni odbor (voljeni član in blagajnik).
b) PODPREDSEDNIKA [član senata]

nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti,
[skrbi za odnose z javnostjo (družbena omrežja: Facebook, Instagram, WeChat)].

c) BLAGAJNIKA (član upravnega obora)

pooblaščenec za bančni račun,
vodi finančno-materialno poslovanje društva.

d) [CENZORJA] (član sekretariata)

skrbi za vpis članov,
moderira članske forume na Spletni učilnici Yuan,
spremlja delo upravnega odbora (blagajnika in voljenega člana).

Oddani kandidaturi in navodila za prijavo
Del letošnje ekipe je že sestavljen z oddajo dveh spodnjih kandidatur. Seveda lahko za ti mesta kandidirate tudi ostali ali v skladu z zgornjim organigramom predlagate sorodno funkcijo:

e) VOLJENI ČLAN (ŠTUDENT) [KOORDINATOR]
Kandidatka za voljeno članico [oz. koordinatorko] v upravnem odboru, ki povezuje društvo z organi na fakulteti in oddelku ter organizira s tem povezane dogodke, je Anja Marinšek (poglej kandidaturo)

f) TAJNIK [SEKRETAR]
Kandidat za tajnika [sekretarja] v upravnem odboru [oz. sekretariatu], ki opravlja tajniške posle ter skrbi za korespondenco, spletno stran in Spletno učilnico Yuan, je Matej Zima (poglej kandidaturo).

Kandidature do 10. decembra skupaj s kratkim življenjepisom (relevantnost na področju sinologije) in opisom ciljev, ki bi jih zasledovali ob morebitni izvolitvi v želeno funkcijo, pošljite na društveni naslov yuan@sino.si. Na isti naslov sprejemamo tudi druge predloge in vprašanja. Ker je delovanje v društvu prostovoljno, lahko seveda svoje kandidature do izvolitve tudi kadarkoli umaknete, seveda pa si želimo resnih kandidatov z razvitimi socialnimi sposobnostmi in željo po izboljšanju stanja neakademske sinologije.

V upanju na čimveč prejetih kandidatur in predlogov vas lepo pozdravljamo,
ekipa Sinološkega društva Yuan (2020/21)

Posted at: Wednesday December 2nd, 2020, by : yuan

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close