(Slovenščina) Razpis kandidatur za organe društva 2020/21

Sorry, this entry is only available in Slovenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sinološko društvo Yuan odpira kandidature za mesta v organih društva v letu 2020/21, ki bodo voljene na občnem zboru (predvidoma 18. decembra). Za lažjo orientacijo si lahko predloge za nove organe ogledate v organigramu:

organigram-yuan

Iščemo kandidate za naslednje funkcije:

Opisane funkcije v organih društva so opremljene s kratkim opisom zadolžitev:

 • [predlogi za nove organe oziroma zadolžitve so v oglatih oklepajih],
 • prečrtane zadolžitve nameravamo ukinili s sprejetjem novega statuta.

a) PREDSEDNIKA [član senata]

 • vodi in usmerja delovanje društva med občnima zboroma, t.j. letno sklicuje občni zbor,
 • zastopa društvo pred organi Republike Slovenije in drugimi organizacijami,
 • nosilec društvenih žigov in bančnega računa,
 • podpisuje listine,
 • [odloča v disciplinskem postopku],
 • vodi upravni odbor*.

* obrazložitev: Po trenutno veljavnem statutu je predsednik društva hkrati tudi predsednik upravnega odbora in skrbi za izvajanje letnega načrta društva. Zaradi kontinuitete v društvu predlagamo, da se predsednika preseli v organ poimenovan senat, kjer bi se lahko posvetil zastopstveni funkciji v društvu. S tem ne bi imel drugih zadolžitev kot ohranjanje stabilnosti društva kot nevladne organizacije. Z novim statutom bi formalne zadeve za predsednika urejal sekretariat (tajnik [sekretar] in [cenzor]), za izvrševanje letnega načrta pa bi skrbel upravni odbor (voljeni član in blagajnik).

b) PODPREDSEDNIKA [član senata]

 • nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti,
 • [skrbi za odnose z javnostjo (družbena omrežja: Facebook, Instagram, WeChat)].

c) BLAGAJNIKA (član upravnega obora)

 • pooblaščenec za bančni račun,
 • vodi finančno-materialno poslovanje društva.

d) [CENZORJA] (član sekretariata)

 • skrbi za vpis članov,
 • moderira članske forume na Spletni učilnici Yuan,
 • spremlja delo upravnega odbora (blagajnika in voljenega člana).

Oddani kandidaturi in navodila za prijavo:

Del letošnje ekipe je že sestavljen z oddajo dveh spodnjih kandidatur. Seveda lahko za ta mesta kandidirate tudi ostali ali v skladu z zgornjim organigramom predlagate sorodno funkcijo.

e) VOLJENI ČLAN (ŠTUDENT) [IZVRŠNI DIREKTOR]

Kandidatka za voljeno članico [oz. izvršno direktorico] v upravnem [izvršnem] odboru, ki povezuje društvo z organi na fakulteti in oddelku ter organizira s tem povezane dogodke, je Anja Marinšek.

f) TAJNIK [SEKRETAR]

Kandidat za tajnika [sekretarja] v upravnem odboru [oz. sekretariatu], ki opravlja tajniške posle ter skrbi za korespondenco, spletno stran in Spletno učilnico Yuan, je Matej Zima.


Kandidature do 10. decembra (izjemoma pa do občnega zbora) skupaj s kratkim življenjepisom (relevantnost na področju sinologije) in opisom ciljev ali nalog, ki bi jih zasledovali ob morebitni izvolitvi v želeno funkcijo, pošljite na društveni naslov yuan@sino.si. Na isti naslov sprejemamo tudi druge predloge in vprašanja. Kot vodilo za oddajo kandidature lahko sledite prijavnicama Anje Marinšek in Mateja Zime, ki ju lahko tudi prosite za osebni nasvet (sledite kontaktnim podatkom v PDFju).

Ker je delovanje v društvu prostovoljno, lahko seveda svoje kandidature do izvolitve tudi kadarkoli umaknete, seveda pa si želimo resnih kandidatov z razvitimi socialnimi veščinami in željo po izboljšanju stanja neakademske sinologije.

V upanju na čimveč prejetih kandidatur in predlogov vas lepo pozdravljamo,
ekipa Sinološkega društva Yuan (2020/21)

Posted at: Wednesday December 2nd, 2020, by : yuan

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close