Občni zbori

Izredni volilni občni zbor v akademskem letu 2018/19

Dragi člani in članice,

V četrtek, 20. decembra s pričetkom ob 19.30, bo v študentskem prostoru R1B na Filozofski fakulteti izredni volilni občni zbor članov in članic Sinološkega društva Yuan. Občnega zbora se člani in članice lahko udeležite tudi prek spletne klepetalnice na Spletni učilnici Yuan.

Po 17. členu statuta bo občni zbor sklepčen, če bo prisotnih več kot polovica članic društva. Ob nesklepčnosti občnega zbora bomo pričetek preložili za 15 minut, po tem pa bo sklepčen, če bo prisotnih najmanj pet članic ali članov.

Senat predlaga naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora;
 2. Finančno poročilo 2018;
 3. Popravek letnega načrta v skladu z novonastalo situacijo;
 4. Popravki statuta v skladu z dopisom UE Ljubljana z dne 14.11.2018;
 5. Kandidature in volitve za organe društva.

Kandidature za organe društva in dodatne predloge k dnevnemu redu sprejemamo do občnega zbora na email senata društva yuan@sino.si. Spremembe dnevnega reda s pričetkom občnega zbora ne bodo več mogoče.

Glasovanje na občnem zboru je omogočeno samo članom ali članicam društva. Članstvo je veljavno samo ob plačilu članarine in velja eno akademsko leto do 31. oktobra v naslednjem akademskem letu.

Lepo vabljeni!

Senat Sinološkega društva Yuan

Redni volilni občni zbor v akademskem letu 2018/19

Dragi člani in članice ter vsi, ki nas tako ali drugače spremljate ali podpirate!

V četrtek, 4. oktobra s pričetkom ob 19.30, bo v študentskem prostoru R1B na Filozofski fakulteti redni volilni občni zbor članov in članic Sinološkega društva Yuan. Občnega zbora se lahko udeležite tudi prek spletne videokonference na naslovu https://vox.arnes.si/guest_arnes_si-roz1819-1/ z vstopnim geslom “roz1819″.

Po 17. členu statuta bo občni zbor sklepčen, če bo prisotnih več kot polovica članic društva. Ob nesklepčnosti občnega zbora bomo pričetek preložile za 15 minut, po tem pa bo sklepčen, če bo prisotnih najmanj pet članic ali članov.

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora;
 2. Finančna situacija;
 3. Letni načrt in določitev članarine za akademsko leto 2018/19;
 4. Popravki statuta;
 5. Razrešnica upravnemu odboru in senatu;
 6. Kandidature in volitve za upravni odbor društva (voljeni član študent, tajnik, blagajnik);
 7. Kandidature in volitve za predsednika in podpredsednika društva;
 8. Razno

Dodatne predloge k dnevnemu redu sprejemamo do občnega zbora na email upravnega odbora društva yuan-uo@lists.kitaj.net. Spremembe dnevnega reda s pričetkom občnega zbora ne bodo več mogoče.

Na tokratnem občnem zboru bomo pri volitvah v organe društva implementirale nov statut, sprejet na izrednem občnem zboru 23. maja 2018. Ta vključuje pomembne spremembe v organih društva (zlasti v upravnem odboru in senatu):

Med študenti in študentkami sinologije iščemo primerno kandidatko za voljenega člana študenta/ko, ki bi društvo aktivno povezoval/a s predvsem s katedro za sinologijo, pa tudi oddelkom za azijske študije, Filozofsko fakulteto in Univerzo v Ljubljani v celoti.

Tudi predsednica ali predsednik društva po novem ne bo več član/ica upravnega odbora, temveč bo s zastopniškimi pooblastili vodil/a društvo iz senata. Skupaj s podpredsednikom bosta v senatu opravljala strokovno, nadzorno, disciplinsko in posvetovalno funkcijo v društvu.

Kandidature sinologov in sinologinj za predsednika/-co in podpredsednika/-co društva ter vseh članov ali članic za upravni odbor (voljeni član, tajnik, blagajnik) sprejemammo na yuan-uo@lists.kitaj.net.

Glasovanje na občnem zboru je omogočeno samo članom ali članicam društva. Članstvo je veljavno samo ob plačilu članarine in velja eno akademsko leto do 31. oktobra v naslednjem akademskem letu.

Če še od 25. maja 2018 niste posodobili svojih kontaktnih podatkov, se prijavili na prejemanje obvestil društva ali bi se radi včlanili, vas prosimo, da to storite prek spletne prijavnice.

Če ste v društvo že včlanjeni, pa se občnega zbora ne boste mogli udeležiti, lahko tukaj pooblastite nekoga, da se občnega zbora udeleži namesto vas.

Lepo vabljeni!

Upravni odbor Sinološkega društva Yuan

Izredni občni zbor v akademskem letu 2017/18

Dragi člani, članice in vsi, ki ste na kakršen koli način povezani s sinologijo!

V sredo, 23. maja s pričetkom ob 19.30, bo v študentskem prostoru R1B na Filozofski fakulteti izredni občni zbor članov in članic Sinološkega društva Yuan. Občnega zbora se lahko udeležite tudi prek spletne videokonference na naslovu https://vox.arnes.si/guest_arnes_si-ioz1718-1/ z vstopnim geslom “ioz1718″.

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva;
 2. Poročilo 2017 in tekoča finančna situacija;
 3. Objavljanje oglasov za delo;
 4. Simpozij ob 20-letnici društva;
 5. Promocijski material;
 6. Predlogi, razprava in glasovanje o spremembah statuta.

Dodatne predloge k dnevnemu redu in spremembah statuta sprejemamo do 22. maja na email upravnega odbora društva yuan-uo@lists.kitaj.net. Po tem datumu spremembe dnevnega reda ne bodo več mogoče.

Tokratni izredni občni zbor je prelomnega pomena za vlogo študentov in študentk na eni ter diplomiranih sinologov in sinologinj v društvu na drugi strani. Predlagane spremembe statuta potrebujejo dvotretjinsko večino članov in članic. Če niste včlanjeni, pa bi radi glasovali, se lahko včlanite prek elektronske prijavnice. Članstvo je veljavno samo ob plačilu članarine. Če ste v društvo že včlanjeni, pa se občnega zbora ne boste mogli udeležiti, lahko pooblastite nekoga, da se občnega zbora na Filozofski fakulteti udeleži namesto vas.

Glede na 17. člen statuta je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Ob nesklepčnosti občnega zbora bomo pričetek preložili za 15 minut, po tem pa bo sklepčen, če bo prisotnih najmanj pet aktivnih članov (študentov).

Lepo vabljeni!

UO Sinološkega društva Yuan

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close