(Slovenščina) Razpis kandidatur za organe društva 2020/21

Sinološko društvo Yuan odpira kandidature za mesta v organih društva v letu 2020/21, ki bodo voljene na občnem zboru predvidoma 18. decembra. Za lažjo orientacijo si lahko predloge za nove organe ogledate spodnjem v organigramu:

organigram-yuan

Iščemo kandidate za naslednje funkcije:

Opisane funkcije v organih društva so opremljene s kratkim opisom zadolžitev:

[predlogi za nove organe oziroma zadolžitve so v oglatih oklepajih],
prečrtane zadolžitve nameravamo ukinili s sprejetjem novega statuta.

a) PREDSEDNIKA [član senata]

vodi in usmerja delovanje društva med občnima zboroma, t.j. letno sklicuje občni zbor
zastopa društvo pred organi Republike Slovenije in drugimi organizacijami,
nosilec društvenih žigov in bančnega računa,
podpisuje listine,
[odloča v disciplinskem postopku],
vodi upravni odbor*.

* obrazložitev: Po trenutno veljavnem statutu je predsednik društva hkrati tudi predsednik upravnega odbora in skrbi za izvajanje letnega načrta društva. Zaradi kontinuitete v društvu predlagamo, da se predsednika preseli v organ poimenovan senat, kjer bi se lahko posvetil zastopstveni funkciji v društvu. S tem ne bi imel drugih zadolžitev kot ohranjanje stabilnosti društva kot nevladne organizacije. Z novim statutom bi formalne zadeve za predsednika urejal sekretariat (tajnik [sekretar] in [cenzor]), za izvrševanje letnega načrta pa bi skrbel upravni odbor (voljeni član in blagajnik).
b) PODPREDSEDNIKA [član senata]

nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti,
[skrbi za odnose z javnostjo (družbena omrežja: Facebook, Instagram, WeChat)].

c) BLAGAJNIKA (član upravnega obora)

pooblaščenec za bančni račun,
vodi finančno-materialno poslovanje društva.

d) [CENZORJA] (član sekretariata)

skrbi za vpis članov,
moderira članske forume na Spletni učilnici Yuan,
spremlja delo upravnega odbora (blagajnika in voljenega člana).

Oddani kandidaturi in navodila za prijavo
Del letošnje ekipe je že sestavljen z oddajo dveh spodnjih kandidatur. Seveda lahko za ti mesta kandidirate tudi ostali ali v skladu z zgornjim organigramom predlagate sorodno funkcijo:

e) VOLJENI ČLAN (ŠTUDENT) [KOORDINATOR]
Kandidatka za voljeno članico [oz. koordinatorko] v upravnem odboru, ki povezuje društvo z organi na fakulteti in oddelku ter organizira s tem povezane dogodke, je Anja Marinšek (poglej kandidaturo)

f) TAJNIK [SEKRETAR]
Kandidat za tajnika [sekretarja] v upravnem odboru [oz. sekretariatu], ki opravlja tajniške posle ter skrbi za korespondenco, spletno stran in Spletno učilnico Yuan, je Matej Zima (poglej kandidaturo).

Kandidature do 10. decembra skupaj s kratkim življenjepisom (relevantnost na področju sinologije) in opisom ciljev, ki bi jih zasledovali ob morebitni izvolitvi v želeno funkcijo, pošljite na društveni naslov yuan@sino.si. Na isti naslov sprejemamo tudi druge predloge in vprašanja. Ker je delovanje v društvu prostovoljno, lahko seveda svoje kandidature do izvolitve tudi kadarkoli umaknete, seveda pa si želimo resnih kandidatov z razvitimi socialnimi sposobnostmi in željo po izboljšanju stanja neakademske sinologije.

V upanju na čimveč prejetih kandidatur in predlogov vas lepo pozdravljamo,
ekipa Sinološkega društva Yuan (2020/21)

Youth panda reporters visit Xinjin district in Sichuan province

On June 3rd 2020 Youth panda reporters of four nationalities headed to Xinjin district. They were first received by experienced journalists from Chengdu TV at the renovated rural primary school Jiulian and were given advice on the future reporting on the sights in this district.
On the first afternoon they were already acquainted with two of the attractions of Tianfu culture (lit. Heavenly palace), with which the people of Sichuan province describe the land of plenty. First, the reporters paid a visit to the Baodun archeological site. It’s clay walls concealed by rice fields may in the future reveal many details of the life in this area for the past 4500 years. The reporters’ last visit was Chunyang temple, which preserves some excellent stone-carved calligraphy by molding the three religions of Confucianism, Daoism and Buddhism.
The first day enriched the experience of the reporters and gave them new insight on this beautiful land’s attractions.

Film screening: “Eat Drink Man Woman”

On Wednesday, May 16th 2018, at 20:15, the society in cooperation with ASS (Anthropology Student Sessions) will hold a film screening of Eat Drink Man Woman 飲食男女 by director Ang Lee 李安 at Infoshop in Metelkova.

Eat, Drink, Man, Woman, a story about family issues of a widowed chef, is a panegyrical portrayal of the early 90’s. For the Taiwanese middle classes this period of political liberalization and economic growth was a Belle Epoque before the Asian economic crisis.

A discussion about the troubles of the generation of Taiwanese born at the time the film was made will follow after the screening.

Welcome!

Tasting the Red Dragon

Ljubljana is the capital of Slovenia, a Central European country which has in 2016 received an award for a Green Destination. The city, which is symbolized by a green dragon, is already well-visited by tourists from all over the globe, including the Chinese. Playing on the symbol of a dragon, which is not only an appealing image of Ljubljana, but also an idea used throughout the Chinese culture in various legends, myths, folklore and feng-shui, we would like to establish a connection between the two cultures (one local and the other global) and put it into a well-known European tourist location at the time of the worldwide celebrated Chinese Lantern Festival. By focusing on the visual, culinary and artistic experiences, the main purpose of our event “Tasting the Red Dragon” in the scope of “2018 EU-China Tourism Year” will be in illuminating various city landmarks in the color of red. Especially appealing to the eye would be the illumination of the Ljubljana Castle, which is seen from various positions near the downtown and old town. On these spots tourists and citizens will be able to taste dishes prepared by top Slovenian chefs, who will present their version of Chinese delicacies. For a better inclusion of the tourists with locals, we will also invite Slovenian and Chinese artists to show off their works related to Chinese culture and promote connections between Slovenes and the Chinese. Regarding the latter, there is already a connection between Ljubljana and the city of Chengdu, established in 1981. We believe these events could promote not only closer relationships between the citizens of the two cities, but could also transfer to the intra-state level.

Contextualising the ‘Assertive China’ Narrative

Article written by Neja Štrukelj (nejastrukelj84@gmail.com)

A number of events in the recent years have resulted crucial for the transformation of the public understanding of China’s governmentality and the country’s foreign policy. These events, ranging from an array of maritime territorial disputes between China and its neighbouring countries, the country becoming the largest recipient of foreign direct investment in 2012, Xi Jinping’s 习近平 new development strategy known as ‘One Belt, One Road (Yidai yilu 一代一路) coupled with the official launching of Asian Infrastructure Investment Bank or AIIB (Yazhou jichu sheshi touzi yinhang 亚洲基础设施投资银行) and the recent military parade held in Beijing, seem to have prompted a revival of the ‘China threat’ debate which is highly reminiscent of the ‘Yellow Peril’ hysteria of the 19th and early 20th centuries and, perhaps even more so, of the Cold-War mentality and the containment strategy that characterised it.

The so-called ‘assertive China discourse’ is founded on the general belief that China’s foreign policy has been undergoing a significant transformation, especially from 2012 onwards. The widely accepted notion of Xi Jinping’s China growing ever more assertive with respect to its international relations is supported by the fact that China’s foreign policy has, in fact, experienced a shift under the Xi-Li administration.

Continue reading

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close