Izredni volilni občni zbor v akademskem letu 2018/19

Dragi člani in članice,

V četrtek, 20. decembra s pričetkom ob 19.30, bo v študentskem prostoru R1B na Filozofski fakulteti izredni volilni občni zbor članov in članic Sinološkega društva Yuan. Občnega zbora se člani in članice lahko udeležite tudi prek spletne klepetalnice na Spletni učilnici Yuan.

Po 17. členu statuta bo občni zbor sklepčen, če bo prisotnih več kot polovica članic društva. Ob nesklepčnosti občnega zbora bomo pričetek preložili za 15 minut, po tem pa bo sklepčen, če bo prisotnih najmanj pet članic ali članov.

Senat predlaga naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora;
 2. Finančno poročilo 2018;
 3. Popravek letnega načrta v skladu z novonastalo situacijo;
 4. Popravki statuta v skladu z dopisom UE Ljubljana z dne 14.11.2018;
 5. Kandidature in volitve za organe društva.

Kandidature za organe društva in dodatne predloge k dnevnemu redu sprejemamo do občnega zbora na email senata društva yuan@sino.si. Spremembe dnevnega reda s pričetkom občnega zbora ne bodo več mogoče.

Glasovanje na občnem zboru je omogočeno samo članom ali članicam društva. Članstvo je veljavno samo ob plačilu članarine in velja eno akademsko leto do 31. oktobra v naslednjem akademskem letu.

Lepo vabljeni!

Senat Sinološkega društva Yuan

Pozdrav novim članicam in članom društva

Drage brucke in bruci, študentke in študentje sinologije, sinologinje in sinologi, podporne članice in člani ter ostali prejemniki naših obvestil!

Veseli naju, da ste se ob kampanji “Yuanfen,” Sinološkemu društvu Yuan pridružile in pridružili v tako množičnem številu. Pridobili smo več kot petdeset novih članic ali članov za akademsko leto 2018/19. Člani in članice senata in upravnega odbora želimo v novem akademskem letu na obstoječi društveni infrastrukturi vzpostaviti živahno in vsebinsko zanimivo platformo, predvsem pa 20. obletnico društva obelodaniti s kreacijo novih idej, katerih jedro predstavljamo člani in članice ter naša udejstvovanja v sinologiji.

Ob takem množičnem vpisu in prenosu podatkov se lahko senatorjema, ki skrbita za vpis, kdaj zatipka. Zato ne bo odveč, če podrobno preberete spodnja navodila in še enkrat preverite ali je proces vpisa v društvo prek oddaje vaše spletne prijavnice in vpis v spletno učilnico Yuan s strani senata potekal tekoče.

V skladu s statutom smo pretekle člane in članice, ki do 31. oktobra niso plačali članarine ali v skladu s kampanjo Yuanfen oddali svojih podatkov oziroma soglasja za zbiranje podatkov prek spletne prijavnice, izpisali iz društvenih arhivov, sistemov obveščanja in ostalih aktivnosti. Če navkljub izbrisu še vedno prejemate naša javna obvestila, pa jih ne želite, nam pišite na yuan@sino.si. Če želite ponovno prejemati obvestila, prosimo izpolnite spletno prijavnico.


Kako vem, da sem uspešno oddal/a spletno prijavnico?

Tisti, ki ste uspešno oddali spletno prijavnico, bi morali ob oddaji na vaš podani email naslov dobiti potrdilo o prejemu prijavnice z vašimi podatki. Ker spletna prijavnica občasno ponagaja, ne bo odveč, če še enkrat pogledate v svoj elektronski nabiralnik (zlasti v neželeno pošto) in se prepričate, da ste prijavnico res uspešno oddali. V kolikor se izkaže, da prijavnice niste oddali ali so se vaši podatki spremenili, vas prosimo, da jo ponovno izpolnite. Pa brez skrbi, tudi ob ponovni oddaji prijavnice boste zaenkrat upravičeni do istih pogojev (brezplačnega članstva) kot v kampanji Yuanfen.

Zlasti se nam zdi pomembno, da ob izpolnjevanju prijavnice jasno izrazite svoja zanimanja na področju sinologije, saj boste s tem vodstvu društva pomagali pri usmeritvi k organizaciji dogodkov in vsebin, ki bodo prilagojeni tem zanimanjem. Prav tako ne pozabite pravilno izpolniti svojega članskega statusa, kajti različne članske kategorije prinašajo različne pravice in dolžnosti: na primer bruc/ka ne plača članarine za čas prvega vpisa v 1. letnik dodiplomskega študija; študent/ka ima pravico biti prednostno izvoljen v upravni odbor društva, aktivno zastopati društvo pri društvenih dejavnostih in na študentskih in drugih tekmovanjih, sinolog/inje pa tudi dolžnost v imenu društva aktivno delovati na področju sinologije in na ta način skreti za promocijo društva.

Kaj je spletna učilnica Yuan in kaj ponuja?

V prvi vrsti spletna učilnica Yuan vsebuje nekaj osnovnih informacij o društvu in je odprta za vse spletne obiskovalce. Registriranim v e-Izobraževanje služi kot orodje za prejemanje javnih obvestil društva na email naslov. Tisti, ki ste poleg registriracije uspešno oddali spletno prijavnico, pa spletne učilnice prejemate tudi članska obvestila iz članskega foruma ter lahko uporabljate aplikacije oziroma orodja v odseku članskih dejavnosti.

Vsi člani in članice ste avtomatsko prijavljeni na prejemanje diskusij iz članskega foruma na vaš email naslov. Na prejeta sporočila lahko odgovarjate direktno prek spletne učilnice, tja pa lahko pridete s klikom na “Odgovori” v prejetem emailu. Če vas posamezna diskusija ne zanima, se lahko s klikom na kuverto ali ustrezno povezavo v emailu od nje tudi odjavite. Če želite začeti svojo razpravo, jo lahko ustvarite direktno prek spletne strani članskega foruma s klikom na “Začni novo razpravo.”

V razdelku “članskih dejavnosti” se nahajajo orodja oziroma aplikacije, ki služijo članom in članicam društva. Če imate kakšno idejo o morebitnih dodatnih orodjih za člane in članice, se lahko obrnete na članski forum ali pišete senatu na yuan@sino.si. Seznam potencialnih aplikacij si lahko ogledate na povezavi do Moodle vtičnikov, za njihovo namestitev pa moramo stopiti v kontakt z administratorjem e-Izobraževanja.

Ni mi uspelo priti v članski odsek spletne učilnice Yuan!

Spletna učilnica Yuan je odprta za vse spletne obiskovalce, za dostop do članskih forumov in orodij pa je potrebno biti včlanjen v društvo in registriran v e-Izobraževanje. Pred vsakršnim vstopom v članske odseke učilnice je zaradi zasebnosti članov in članic potrebno prijaviti v e-Izobraževanje s svojim uporabniškim imenom in geslom. Bodite pozorni, da ste pri uporabi forumov in orodij s spletne učilnice v to venomer prijavljeni. V kolikor imate še vedno težave, se obrnite na yuan@sino.si in pomagali vam bomo.

Kako se prepričam, da sem vpisan/a v spletno učilnico Yuan?

Glede na podatke, ki ste jih oddali v spletni prijavnici, vas je senat avtomatsko vpisal v spletno učilnico Yuan, in vas o tem obvestil na vaš email z navodili za uporabo spletne učilnice. Smo pa v razdelku “članskih dejavnosti” za preverjanje članstva pripravili za to namenjeno orodje. V učilnico ste kot člani oz. članice društva vpisani, če vas klik na “Pregled članov in članic društva.” pripelje do razpredelnice članskih kategorij. Hkrati se s klikom na “Show group members” lahko prepričate, da ste vpisani v pravo člansko kategorijo (magistrski in doktorski študentje s predhodno sinološko izobrazbo ste v evidencah društva zavedeni kot študentje in sinologi hkrati).


Naj za konec opozoriva, da ste se z vpisom v društvo strinjali s spoštovanjem statuta in z njim določenimi članskimi pravicami in dolžnostmi. Kot člani in članice imate pravico iz društva kadarkoli izstopiti, senat pa sme vaše podatke hraniti in obdelovati za obdobje petih let od zadnje oddaje prijavnice. Za dodatna vprašanja sva senatorja dosegljiva na yuan@sino.si, upravni odbor pa na yuan-uo@lists.kitaj.net.

Želiva vam uspešno akademsko leto in se še enkrat zahvaljujeva za pridružitev k društvu,

predsednik Matej Zima in
podpredsednica Dunja Zorman

1. sinološko pivo 2018/19

Pozdravljene sinologinje in sinologi!

Začelo se je novo akademsko leto in v tem duhu vas vabimo, da se nam pridružite na “tradicionalnem” sinološkem pivu, ki se bo zgodil v torek, 30. 10. ob 18.30 v Foersterju v parku za Filozofsko fakulteto. Na dogodek ste vabljeni vsi, ki bi radi v sproščenem vzdušju spoznali trenutno sinološko srenjo in rekli besedo ali dve s svojimi novimi ter starimi znanci. Upamo, da se vidimo v čimvečjem številu.

Luka Furjan, tajnik Sinološkega društva Yuan

mef
mef

Nagovor predsednika ob 20-letnici društva: kampanja “Yuanfen”

Drage članice in dragi člani ter vsi, ki nas v 20. letih delovanja tako ali drugače spremljate!

V zadnjih nekaj mesecih je bilo Sinološko društvo Yuan podvrženo precej pomembnim spremembam.

Naj pričnem pri sprejetju novega statuta, ki med drugim omogoča sinologinjam in sinologom, da se vidneje (strokovno) udejstvujejo v društvu. Sinologinje in sinologi so lahko izvoljeni v senat, ki je strokovni, nadzorni, disciplinski in posvetovalni organ društva in vsebuje najmanj dve članici ali člana: predsednika in podpredsednika društva. To pomembno spremembo smo uvedli, ker se za odgovorno osebo v društvu v preteklih letih študentke in študentje niso odločali. V senat sva bila na rednem občnem zboru 4. oktobra 2018 s troletnim mandatom izvoljena podpredsednica Dunja Zorman in predsednik Matej Zima. Zaradi selitve v Chengdu je moje posle z 12. oktobrom 2018 do moje vrnitve v Slovenijo 1. aprila 2019 prevzela podpredsednica.

Študentski upravni odbor se je pretekla štiri leta (bolj ali manj uspešno) ukvarjal z utrditvijo društva med študentkami in študenti na Filozofski fakulteti in organizacijo dogodkov zanje. Selitev predsedniške funkcije iz upravnega odbora v senat in njena nadomestitev z voljenim članom študentom se zdi toliko bolj domiselna, če upoštevamo, da bo na novo izvoljeni član (magistrski) študent Severin Lorenčič v svojem enoletnem mandatu skrbel za še temeljitejše povezovanje društva s katedro za sinologijo, oddelkom za azijske študije, Filozofsko fakulteto in Univerzo v Ljubljani na sploh. Pri njegovem delu mu bosta v upravnem odboru pomagala (ne več študenta, vendar trdno na poti do magisterija iz sinologije) tajnik Luka Furjan in blagajnik Maks Marn.

V kolikor petorico vodilnih poznate, lahko opazite, da s(m)o vajeti v društvu prevzeli starejše sinologinje in sinologi ter ne več izključno študentke in študenti. Naj pripomnim, da gre pri tem bolj kot ne za silo razmer. Vsi se zavedamo, da imajo študentke in študenti več časa in možnosti za brezskrbno udejstvovanje. Zato srčno upam, da bodo naslednje leto pobudo v upravnem odboru ponovno prevzeli mlajši. Da bi to omogočili, smo v statut vpisali brezplačno članstvo za študente 1. letnika bolonjskega študija. Ker na mladih svet stoji, srčno upam, da se bo za delovanje v društvu in sodelovanje pri dogodkih odločilo tudi več bruck in brucev kot v preteklosti.

Ker se večina dejavnosti društva odvija na Filozofski fakulteti, smo se odločili, da članski sistem poenostavimo do te mere, da ga v celoti preselimo na portal e-Izobraževanje Filozofske fakultete, kjer že nekaj let deluje spletna učilnica Yuan. Zaradi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018, smo bili primorani zavreči vse stare podatke preteklih članov in članic. Prav zato smo se na občnem zboru domenili, da bo do 1. novembra 2018 ob 20. obletnici društva članstvo za vse zainteresirane brezplačno. Edino, kar morate storiti je, da se:

 1. registrirate v e-Izobraževanje Filozofske fakultete ter
 2. društvu posredujete svoje podatke prek spletne prijavnice;

S 1. novembrom 2018 bomo z mailing liste izpisali vse tiste, ki do tedaj ne bodo oddali svojega soglasja k uporabi podatkov prek spletne prijavnice. Vse relevantne informacije za nečlane bodo še naprej dostopne prek mailing liste ter spletne strani in z njo povezanimi socialnimi omrežji. Vsa članska obvestila (vključno s ponudbami za delo) pa bodo zgolj za člane in članice objavljena izključno na spletni učilnici Yuan.

Ne zamudite torej priložnosti, da se nam do 1. novembra brezplačno pridružite, prav tako pa ne pozabite po vseh Daotih in kanalih deliti dobre novice s svojimi kolegicami in kolegi.

 

Ob 20. obletnici Sinološkega društva Yuan (Ai Dama) Vam želim, da še bolj stkete svojo mrežo usodnih medosebnih odnosov (yuanfen 缘分) in vas v pričakovanju sodelovanja z vsemi (bodočimi, trenutnimi in nekdanjimi) sinologinjami in sinologi veselo pozdravljam,

Matej Zima, predsednik Sinološkega društva Yuan

tl;dr:

Do 1. novembra 2018 bo ob 20. obletnici društva članstvo za vse zainteresirane brezplačno. Edino, kar morate storiti je, da se:

 1. registrirate v e-Izobraževanje Filozofske fakultete ter
 2. društvu posredujete svoje podatke prek spletne prijavnice.

Informacije glede članstva v društvu.

Redni volilni občni zbor v akademskem letu 2018/19

Dragi člani in članice ter vsi, ki nas tako ali drugače spremljate ali podpirate!

V četrtek, 4. oktobra s pričetkom ob 19.30, bo v študentskem prostoru R1B na Filozofski fakulteti redni volilni občni zbor članov in članic Sinološkega društva Yuan. Občnega zbora se lahko udeležite tudi prek spletne videokonference na naslovu https://vox.arnes.si/guest_arnes_si-roz1819-1/ z vstopnim geslom “roz1819″.

Po 17. členu statuta bo občni zbor sklepčen, če bo prisotnih več kot polovica članic društva. Ob nesklepčnosti občnega zbora bomo pričetek preložile za 15 minut, po tem pa bo sklepčen, če bo prisotnih najmanj pet članic ali članov.

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora;
 2. Finančna situacija;
 3. Letni načrt in določitev članarine za akademsko leto 2018/19;
 4. Popravki statuta;
 5. Razrešnica upravnemu odboru in senatu;
 6. Kandidature in volitve za upravni odbor društva (voljeni član študent, tajnik, blagajnik);
 7. Kandidature in volitve za predsednika in podpredsednika društva;
 8. Razno

Dodatne predloge k dnevnemu redu sprejemamo do občnega zbora na email upravnega odbora društva yuan-uo@lists.kitaj.net. Spremembe dnevnega reda s pričetkom občnega zbora ne bodo več mogoče.

Na tokratnem občnem zboru bomo pri volitvah v organe društva implementirale nov statut, sprejet na izrednem občnem zboru 23. maja 2018. Ta vključuje pomembne spremembe v organih društva (zlasti v upravnem odboru in senatu):

Med študenti in študentkami sinologije iščemo primerno kandidatko za voljenega člana študenta/ko, ki bi društvo aktivno povezoval/a s predvsem s katedro za sinologijo, pa tudi oddelkom za azijske študije, Filozofsko fakulteto in Univerzo v Ljubljani v celoti.

Tudi predsednica ali predsednik društva po novem ne bo več član/ica upravnega odbora, temveč bo s zastopniškimi pooblastili vodil/a društvo iz senata. Skupaj s podpredsednikom bosta v senatu opravljala strokovno, nadzorno, disciplinsko in posvetovalno funkcijo v društvu.

Kandidature sinologov in sinologinj za predsednika/-co in podpredsednika/-co društva ter vseh članov ali članic za upravni odbor (voljeni član, tajnik, blagajnik) sprejemammo na yuan-uo@lists.kitaj.net.

Glasovanje na občnem zboru je omogočeno samo članom ali članicam društva. Članstvo je veljavno samo ob plačilu članarine in velja eno akademsko leto do 31. oktobra v naslednjem akademskem letu.

Če še od 25. maja 2018 niste posodobili svojih kontaktnih podatkov, se prijavili na prejemanje obvestil društva ali bi se radi včlanili, vas prosimo, da to storite prek spletne prijavnice.

Če ste v društvo že včlanjeni, pa se občnega zbora ne boste mogli udeležiti, lahko tukaj pooblastite nekoga, da se občnega zbora udeleži namesto vas.

Lepo vabljeni!

Upravni odbor Sinološkega društva Yuan

Nekaj pomembnih obvestil

Dragi člani in članice ter podporniki društva Yuan,

prek spletne učilnice Yuan lahko dostopate do zapisnika občnega zbora, ki je bil namenjen predvsem spremembam statuta, ki so bile soglasno sprejete.

Na novo so definirane vrste članstva: študent/ka, sinolog/inja in podporni/a član/članica. S to spremembo k aktivnemu delovanju v društvu želimo privabiti že diplomirane sinologe in sinologinje, zlasti zaradi usihajoče podpore s strani študentov in študentk, na katerih smo gradili društvo nekaj preteklih let. V izogib že večkrat videnemu brezvladju bo po novem predsednik društva član senata (strokovnega, nadzornega, disciplinskega in posvetovalnega organa društva) in ne več upravnega odbora. S tem nima pravice odločanja, je pa v celoti odgovoren za delovanje društva. Upravni odbor še vedno šteje tri člane: tajnika in blagajnika ter po novem voljenega člana študenta, ki so voljeni iz vseh vrst članov, prednost pa imajo študentje oz. študentke. Naloge voljenega člana bodo predvsem v povezovanju društva s študenti, fakulteto in univerzo.

Na občnem zboru smo se odločili, da bodo člani organov društva, ki so bili izvoljeni za pretekli mandat (predsednik Luka Furjan, blagajnik Maks Marn, tajnik Matej Zima in senatorka Andreja Lampret), na položaju ostali do rednega občnega zbora v začetku oktobra 2018, ko jim poteče študentski status. S spremembami statuta želimo društvu zagotoviti dolgoročno delovanje in omogočiti razvoj vseh sinologov in sinologinj ter tudi sinologije na sploh.

Ker društvo letos praznuje tudi svojo 20-letnico, smo se med 4. in 6. oktobrom na FF odločili organizirati sinološki simpozij. Tisti, ki bi želeli pomagati pri organizaciji, se lahko prijavite na mailing listo simpozija prek te spletne povezave. Trenutno organizacijski odbor simpozija sestavljamo: člani upravnega odbora (Luka Furjan, Maks Marn, Matej Zima), senatorka Andreja Lampret, PR-ovka Ruby Knap in član sinolog Matjaž Medvešek, veseli pa nas če želite pri simpoziju na kakršen koli način pripomoči tudi vi.

Glede na nedavno uvedbo GDPR sem pripravil izjavo za prejemanje obvestil, ki hkrati (če izberete članstvo in plačate članarino) služi kot pristopna izjava. Prosil bi, če vsi prejemniki tega obvestila sledite povezavi do naše spletne strani in obnovite svoje podatke za prejemanje društvenih obvestil.

Če poznate kogarkoli, ki bi ga delovanje v društvu zanimalo, prosim posredujte to sporočilo naprej.

Lep pozdrav,
Matej Zima, tajnik
Sinološko društvo Yuan

Izredni občni zbor v akademskem letu 2017/18

Dragi člani, članice in vsi, ki ste na kakršen koli način povezani s sinologijo!

V sredo, 23. maja s pričetkom ob 19.30, bo v študentskem prostoru R1B na Filozofski fakulteti izredni občni zbor članov in članic Sinološkega društva Yuan. Občnega zbora se lahko udeležite tudi prek spletne videokonference na naslovu https://vox.arnes.si/guest_arnes_si-ioz1718-1/ z vstopnim geslom “ioz1718″.

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva;
 2. Poročilo 2017 in tekoča finančna situacija;
 3. Objavljanje oglasov za delo;
 4. Simpozij ob 20-letnici društva;
 5. Promocijski material;
 6. Predlogi, razprava in glasovanje o spremembah statuta.

Dodatne predloge k dnevnemu redu in spremembah statuta sprejemamo do 22. maja na email upravnega odbora društva yuan-uo@lists.kitaj.net. Po tem datumu spremembe dnevnega reda ne bodo več mogoče.

Tokratni izredni občni zbor je prelomnega pomena za vlogo študentov in študentk na eni ter diplomiranih sinologov in sinologinj v društvu na drugi strani. Predlagane spremembe statuta potrebujejo dvotretjinsko večino članov in članic. Če niste včlanjeni, pa bi radi glasovali, se lahko včlanite prek elektronske prijavnice. Članstvo je veljavno samo ob plačilu članarine. Če ste v društvo že včlanjeni, pa se občnega zbora ne boste mogli udeležiti, lahko pooblastite nekoga, da se občnega zbora na Filozofski fakulteti udeleži namesto vas.

Glede na 17. člen statuta je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Ob nesklepčnosti občnega zbora bomo pričetek preložili za 15 minut, po tem pa bo sklepčen, če bo prisotnih najmanj pet aktivnih članov (študentov).

Lepo vabljeni!

UO Sinološkega društva Yuan

Filmski večer: “Eat, Drink, Man, Woman“

V sredo, 16. 5. 2018, ob 20:15, si bomo sinologi in sinologinje v sodelovanju z ASS (Anthropology Student Sessions), v Infoshopu na Metelkovi, ogledali/e zadnjo projekcijo v ciklusu filmov in diskusij o Kitajski. Tokrat si bomo ogledali/e film “Eat, Drink, Man, Woman” 飲食男女  tajvanskega režiserja Ang Leeja 李安.

Film skozi družinsko zgodbo vdovelega kuharskega mojstra poje slavospev zgodnjim 90. letom, obdobju, ki sta ga na Tajvanu zaznamovala politična liberalizacija in gospodarski razvoj. To obdobje tajvanske zgodovine, ki se je zaključilo z azijsko gospodarsko krizo, velja za Belle Epoque tamkajšnega srednjega razreda. Film bo iztočnica za diskusijo o generaciji tajvanske mladine, ki je bila rojena v času o katerem priča Ang Leejevo delo. Nekaj minut pa si bomo vzeli/e tudi za pogovor o idejah za samoorganizacijo študentk in študentov ter diplomantov in diplomantk sinologije.

Vabljeni!

Filmski večer: Wolf Warrior 2 in nagradna igra

Dragi/-e,

Sinološko društvo Yuan vas v četrtek, 21. 12. 2017 ob 19h vabi v InfoShop na Metelkovi, kjer si bomo ogledali kitajski film Wolf Warrior 2 (战狼2). Začeli bomo s kratko predstavitvijo, po ogledu filma pa bo gotovo sledila zanimiva debata na temo “kolonializma s kitajskimi posebnostmi”, nazadnje pa seveda sproščeno druženje.
Kratek opis: “Ko sadistični plačanci nenadoma začnejo nadlegovati in pobijati nedolžne afriške civiliste, se upokojeni kitajski specialec odreče svojemu mirnemu življenju in v se v vlogi varuha zavzame za šibkejše. S svojim junaštvom pokaže, kako se kitajske sile žrtvujejo za Afriko.”
Za več informacij in trailer si oglejte IMDB stran: http://www.imdb.com/title/tt7131870/?ref_=nv_sr_1
Gre za prvega v seriji štirih filmskih večerov, na katerega je vstop popolnoma prost tudi za nečlane. Če se filmski zanesenjaki tega dogodka ne morete udeležiti seveda nič za to, saj bo priložnosti še nekaj. Preostale tri večere bomo izvedli samo za člane sredi januarja, konec februarja in v marcu.
Ne zamudite nagradnega vprašanja, ki ga bomo na dan ogleda prvega filma pripeli na naslednje vire obveščanja:
– mailing listo yuan@lists.kitaj.net: vanjo se lahko vpišete na naslovu http://lists.kitaj.net/listinfo/yuan,
– na našo novo WeChat skupino “Ni sinologa brez WeChata” (povprašajte svoje kolege sinologe, če so že v skupini, da vas dodajo oz. predlagajo ali pa nam na yuan@sino.si sporočite vaš WeChat uporabniški račun in vas bomo dodali sami).
S pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje si bo nekdo izmed vas prislužil letno članarino v društvu in hkrati tudi akreditacijo za skupinski ogled 20. obletnice filmskega festivala azijskega filma (FEFF 20) v Vidmu konec aprila: http://www.fareastfilm.com/easyne2/homepage.aspx.
Upamo, da se vidimo v čim večjem številu, saj je vstop na prvi filmski večer prost!
UO Yuan

IN MEMORIAM: Vlado Šestan (1925-2017)

Z veliko žalostjo sporočamo, da je preminul Vlado Šestan, naš sinološki prijatelj in častni član Sinološkega društva Yuan.

Vlado je bil rojen na Ptuju materi učiteljici in se že doma naučil več jezikov. Med 2. svetovno vojno je služil kot kurir, bil je član Zveze komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ), po vojni pa so ga zaradi nadarjenosti in zanimanja za svetovna dogajanja izbrali za diplomatsko službo. Ob ustanovitvi Jugoslovanske ambasade na Kitajskem leta 1956 so ga kot sekretarja poslali v Peking, kjer se je ob pomoči kitajskega učitelja naučil pogovorne kitajščine in občasno prevajal za potrebe ambasade. Ob delu se je zelo zanimal za kitajsko kulturo, literaturo, religijo in filozofijo. Med drugim mu je njegova pot na goro Taishan skupaj s sinom indijskega veleposlanika dala navdih za njegovo kasnejše literarno delo Tajšanski romar. Zgodba je pisana v stilu sestavljanke iz starih kitajskih dokumentov, v kateri se sam predstavi kot pisar Sai, ki te dokumente pregleduje, ureja in na koncu iz njih izlušči srhljivo zgodbo. Slovenski etnografski muzej hrani njegove dokumente s fotografijami in kratkimi filmi o življenju na Kitajskem v času burnih političnih sprememb med gibanjema Naj cveti 100 cvetov in Velikega skoka naprej).

Po vrnitvi s Kitajske je ostal v diplomatski službi, svoje zanimanje pa je posvečal predvsem Aziji. Tako je bogatil svoje znanje s širitvijo na področje indijske filozofije in religij. Vrh njegove diplomatske kariere sta predstavljali mesti jugoslovanskega veleposlanika v Pakistanu (v 60. letih) in nato v Burmi (konec sedemdesetih). Svoje zanimanje je posvečal predvsem Aziji in bogatil svoje znanje s širitvijo na področje indijske filozofije in religij. Med tema dvema službovanjima je nekaj let delal v Ljubljani na CK Zveze komunistov Slovenije kot referent za zunanjepolitične odnose. Leta 1985 se je upokojil in večinoma živel v Beogradu z rednimi obiski v Ljubljani. S predavanji in organizacijo debatnih srečanj je spodbujal razvoj slovenske sinologije in proučevanje azijskih kultur in filozofij. Poleg inovativnega Tajšanskega romarja je ustvaril še zapis o potovanju s čolnom po reki Lijiang, ki je zasnovan na osnovi njegovega potovanja po južni Kitajski v pedesetih letih prejšnjega stoletja. Po jugoslovanski vojni je s presledki nekaj let živel v Vancouverju v Kanadi, kjer se je spoprijateljil z enim največjih sodobnih kitajskih pesnikov Lo Fu-jem in nato s pomočjo Pan Yan njegove pesmi prevedel v slovenščino. Izdane so pri reviji KUD Apokalipsa (2010, št. 41).

Vlado Šestan je bil tudi eden od ustanoviteljev Slovenskega orientalističnega društva, ki je prvo začelo organizirati tedne kitajske kulture in nato tudi tečaje kitajščine. To je predstavljalo zametek slovenske sinologije, ki je kasneje prerasla v redni študij na Filozofski fakulteti, k ustanovitvi katere je vedno prigovarjal in spodbujal.

V 2. nadstropju upravne stavbe Slovenskega etnografskega muzeja se ga bomo spominjali v petek, 27. 10. ob 12. uri s kustosom mag. Ralfom Čeplakom Mencinom, sinologoma Mitjo Sajetom in Natašo Vampelj Suhadolnik, filozofoma Markom Uršičem in Andrejem Uletom ter drugimi gosti.

Vabljeni,
Sinološko društvo Yuan

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close